Đào tạo, hỗ trợ đầu tư tài chính, chứng khoán

Chúng tôi luôn mở các lớp đào tạo, hỗ trợ nhà đầu tư tài chính, chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, phân tích cơ bản, kỹ thuật…,tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh,Cần Thơ,… toàn quốc từ cơ bản đến nâng cao.

Xin liên hệ tel: 0945018236, email: nguyen20122022@gmail.com

Mở tài khoản để đầu tư chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, uy tín, hiệu quả tại đây: https://iwp.tcbs.com.vn/105C018236

Bài viết khác

Tác giả: Dau Tu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *